Dostunuzun Artık Pasaportu VAR…

Yazar Kasım 4, 2015 Makaleler

dostunuzun-artik-pasaport96u-var-188 (1)

SİZ DESTEK OLURSANIZ YASADIŞI ÇALIŞMANIN ÖNÜNE GEÇERİZ.

Değerli Klinisyen Üyemiz,
Hak kayıplarınızı en aza indirmek, yetkisi olmadan hayvan sağlık hizmeti verenlerin sizi karşı karşıya bıraktığı haksız rekabeti önlemek, bazı petsopların, ampiriklerin mesleğimize verdiği zararı azaltmak için sizlerle birlikte aldığımız kararı hayata geçiriyoruz.
Sizlerle yaptığımız son toplantıda aldığımız karar gereği AB uyumlu ve seri numaralı karne uygulamasına geçiyoruz.
•    Karneler Odamız tarafından hazırlanıp onaylanmıştır.
•    Karne yalnızca ruhsatlı muayenehane/poliklinik/hastanelerde çalışan Veteriner Hekimler tarafından kullanılabilecektir.
•    Karneler protokol karşılığı Veteriner Hekimler tarafından alınıp imza karşılığı pet sahibine verilir.
•    Bu proje çerçevesinde hazırlanan afişlerin kliniğinize asılması ve broşürlerin hasta sahiplerine dağıtılması başarı için önemlidir.
•    Ayrıca hazırlanan görseller yazılı ve görsel basında yayınlanacak, sosyal medyada tanıtımı yapılacak, sivil toplum örgütleri tarafından üyelerine tanıtılacaktır.
•    Bu projenin hayata geçmesi maddi ve mesleki hak kayıplarımızı büyük ölçüde önleyecektir.

Ancak;  Başarı için en önemli kriter sizin bu projeyi üstlenmeniz olacaktır.

Katkı için ;
•    Yasal olmayan karneleri kullanan ve basan kişileri İVHO’ya bildiriniz.
•    Kullanmanız için çeşitli kurumlar tarafından getirilen karneleri kabul etmeyiniz.
•    Aldığınız karnelerin yetkisiz kişilerin eline geçmesine izin vermeyiniz.
•    Resmi evrak olan karneyi tutanakla ve uygun bir ücret ile hasta sahibine teslim ediniz.
•    Lütfen karneleri teslim aldığınızda uygulamaya geçiniz, pet sahiplerinin elinde bulunan karneleri yenileriyle değiştiriniz.
•    Değişikliğe karşı çıkanlara bunun yasal bir zorunluluk olduğunu bildiriniz.
•    Sizlere ulaştırılacak broşürlerin ve afişlerin etkili kullanılmasına katkıda bulununuz.

Gelin bu sefer istisnasız hep birlikte bu uygulamaya sahip çıkalım. Yetkisiz kişilerin mesleğimiz üzerinden çıkar sağlamalarına izin vermeyelim. Biliyoruz ki; diğer bütün kaygıları bir yana bırakır bu projeye sahip çıkarsanız başarılı oluruz. Aksi durumda kaybeden mesleğimiz olacaktır.

Saygı ve sevgilerimizle

İVHO Yönetim Kurulu

Kaynak Site

http://www.ivho.org.tr/index.asp?sayfa=188

Çalışmalarından dolayı İVHO Yönetim Kuruluna teşekkür ederiz.