Anestezi

Kliniğimizde hastaların anestezi indüksiyonu ve cerrahi hazırlık için ekstra alanı ve ameliyat sonrası sakin uyanma odası bulunmaktadır.

Anestezi, ilgili operasyona ve hastaya özel olarak uyarlanır. Tüm hayvanlar genel anestezi ve oksijen/hava/izofluran ile ameliyat edilir.

Ameliyat sırasında hastanın kalp fonksiyonu EKG ile kontrol edilir. Nabız ve kan basıncının yanı sıra oksijen satürasyonu ve anestezik gazlar da izlenir.,

 

Ortopedik Cerrahi

Çapraz bağ yırtılması

Köpeklerde en sık görülen ortopedik yaralanma, ön çapraz bağın tamamen veya kısmen yırtılmasıdır. Tedavi edilmezse, bu, eklemlerde belirli bir hiza bozukluğuna, artroz gelişimine yol açar ve bu da dört ayaklı arkadaşınızın hareket özgürlüğünü belirgin şekilde kısıtlar. Cerrahi tedavi bu semptomları ortadan kaldırır ve artrozun seyrini yavaşlatır. Fizyoterapi sonrası bakım standart tedavimizin bir parçasıdır.

 

Kırık Bakımı

Modern cerrahi yöntemler sayesinde kırık kemikler optimal şekilde tedavi edilebilmektedir. Geleneksel implantlara ek olarak, cerrahi tedavi için yeni, açı sabitleyici plakalar da kullanıyoruz. Bunlar plaka ve kemik arasında daha iyi bir bağlantı sağlar, artık doğrudan kemik üzerinde değildir ve böylece daha küçük implantlara izin verir. Kan damarları korunur ve daha hızlı iyileşme sağlanır.

Yumuşak Doku

Yumuşak doku cerrahi müdahaleleri genellikle çeşitli uzmanlık disiplinleri arasında yoğun koordinasyon gerektirir. Bu tür cerrahi müdahaleleri planlarken, uygularken ve bakımını yaparken, her hasta için mümkün olan en iyi bireysel çözümü bulmak için ilgili herkesle yoğun bir profesyonel değişime özel önem veriyoruz. Kliniğimizde doktorlar yumuşak doku cerrahisinde uzmanlaşmıştır. Hizmetler, karın ve göğüs boşluklarına müdahaleleri (karın ve göğüs cerrahisi), tümör cerrahisini, kaza cerrahisini, rekonstrüktif cerrahiyi (örn. kazalardan sonra doku kusurları veya tümör alınması durumunda) içerir. Daha komplike ve özel bilgi gerektiren operasyonlarda konusunda uzman Profesör Doktor Hocalarımızdan destek almaktayız.

Klinikte Yaptığımız Diğer Müdahaleler

Genel Cerrahi, Ortopedik Operasyonlar, Jinekolojik Operasyonlar, Ürolojik Operasyonlar, Travmatoloji, Ophtalmolojik Operasyonlar, Deri ve Kas Yırtılmaları, Kısırlaştırma Ameliyatları (Erkek ve Dişi), Mide – Barsak Operasyonları, Fıtık Operasyonu (Difram, İnguinal, Umblical), Kulak yolu temizliği – Orta ve iç kulak tedavisi, İdrar kesesi – İdrar yolları – Kateter uygulaması, Diş taşları ve diş eti – Diş çekimi, Sezaryen Operasyonu, Fistül – Apse – Pisipisi otu batmaları, Ateşli silah yaralanmaları, Meme tümörü ekstirpasyonu, Ekstremite amputasyonu, Papillom ekstirpasyonu – Tümör ekstirpasyonu, Kırık ve Çıkık Operasyonları, Pin ve Plak Uygulamaları – Kalça Displazisi, Yabancı Cisim Operasyonları