KÖPEK VE KEDİ KAN SERUMLARINDA KUDUZ ANTİKOR TİTRE TAYİNİ İÇİN NUMUNE GÖNDERİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Yazar Ocak 5, 2016 Makaleler

FAVN Test (Fluorescent Antibody Virus Neutralisation Test)

• Test ile ilgili, Enstitüye hitaben Ek1; Dilekçe Örneği MUTLAKA DOLDURULMALIDIR Dilekçenin okunaklı ve mümkünse bilgisayar çıktısı olması sağlanmalıdır.

• Test ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun / EFT belgesinin / vb. fotokopisi Adres : T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube Meşrutiyet mah. Atatürk blv. No:111 Kızılay/Ankara VKMAE Döner Sermaye Saymanlığı Hesap Numarası: TL Hesabı : IBAN TR97 0001 0025 3206 4804 5850 48 2015 yılı için test ücreti 185 TL’dir.

• Köpek yada Kediye ait çip numarasının (yurtdışı çıkışı yoksa gerekli değil), aşı bilgilerinin ve diğer bilgilerin yer aldığı kimlik sayfalarının fotokopileri (fotokopilerin eklenilmesi zorunludur).

• Test yapılacak köpek yada kediye ait en az 1 ml’lik KAN SERUMU (Son aşılamadan en erken 30 gün sonra alınmalıdır. Hemoliz olmuş serum örnekleri test için uygun olmadığından, hemolizin oluşmamasına özen gösterilmelidir). Yukarıda belirtilen tüm şartlar yerine getirildikten sonra KAN SERUMU ve diğer tüm belgeler soğuk zincir şartları altında koli içerisinde (Ek 2; örnek tüpler, koli vs) elden veya kargo ile Enstitüye gönderilmelidir. Bu şartların tümü yerine getirilmediği taktirde test kesinlikle yapılmayacak, koli red tutanağı düzenlenerek posta ile iade edilecektir. Numune takibi amacı ile Enstitümüz Numune Kabul ve Raporlama Şefliğinin 0312 326 00 90 /162 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. Her hafta SALI günleri test yapılmakta olup, süresi 2 iş günüdür. Test edilecek serumlar en geç pazartesi günü mesai bitimine kadar Enstitümüzde olmalıdır. Test edilecek serumlar Enstitüye geliş tarihlerine ve iş planına göre sıralama yapılarak test sonuçlandırılmaktadır. Sonuçlar herhangi bir aksaklık olmadığı takdirde 1 ile 3 hafta içerisinde gönderilmektedir. Sonuçlar dilekçede belirtilen gönderme şekline göre postalanacaktır. Test ile ilgili sorunlar için Kuduz Teşhis Laboratuvarının 0312 326 00 90 / 330 telefonundan bilgi alınabilir. Uzun süren tatiller (resmi tatiller, bayram tatilleri) ve tatili takip eden hafta test yapılmamaktadır. Raporlarda istenilen olası düzeltmeler için Enstitü Müdürlüğüne yazılan dilekçe ile birlikte raporun ASLI gönderilmelidir. Bu test Avrupa Birliği tarafından yapılması zorunlu ilan edilen bir uygulamadır. Avrupa Birliği üye ülkelerine giriş yapacak kedi, köpek ve pet hayvanları, orijin ülkelerinden hareket etmelerinden en geç 3 ay öncesine kadar kan serumlarında bulunan anti kuduz antikor titrelerini belgelendirmek durumundadırlar. Avrupa Birliği bu testin yapılmasına yetkili kıldığı laboratuvarları ilan etmiş olup laboratuvarımızda bu listede yer almaktadır. Bu rapor tek başına yurtdışına çıkış için yeterli değildir. Bu raporla birlikte ilgili Gümrük Veterinerliğine başvurulmalıdır. Avrupa Birliği yetkili laboratuvarlarına ve konu ile ilgili yeterli bilgiye aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir.

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

http://www.who-rabies-bulletin.org/travel/Laboratories.aspx

Yorum Yap