Hayvanları Koruma Kanunu

Hayvanları Koruma Kanunu

Kanun No: 5199 Kanun Kabul Tarihi: 24/06/2004 Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25509 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını…

Read more